Jesteśmy spółką hiszpańskiej firmy budowlanej Grupo Aldesa, która została utworzona w Madrycie w 1969 roku. Działalność w Polsce rozpoczęliśmy w 2007 roku w Krakowie. Obecnie realizujemy projekty na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów w sektorze przemysłowym, energetycznym, budownictwie kubaturowym, infrastrukturze drogowej i kolejowej oraz w obszarze Inteligentnych Systemów Zarządzania (ITS) a także sieci szerokopasmowych.

Kluczem do sukcesu jest nasza znajomość lokalnych uwarunkowań oraz międzynarodowych standardów pracy, indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb kontrahentów, trafny dobór realizowanych projektów oraz ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań.

Tworzymy wartość dodaną na każdym projekcie i oferujemy klientom wszechstronne i efektywne kosztowo rozwiązania, dbając jednocześnie o efektywne zarządzanie terminami i stale dążąc do poprawy procesu. Naszym atutem są również profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionych pracowników.

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Opracowany i wdrożony w 2020 roku w Aldesa Polska system zarządzania jest zgodny z normami PN EN-ISO 9001:2015 Jakość, PN EN-ISO14001:2015 Środowisko oraz PN EN-ISO 45001: 2018 Bezpieczeństwo Pracy. Zakres systemu obejmuje naszą podstawową działalność w Polsce tj. generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych, drogowo-mostowych, kolejowych i tramwajowych, przemysłowych, energetycznych, odnawialnych źródeł energii w tym farm wiatrowych, kompleksowe wykończenia wnętrz. Certyfikaty Zintegrowanych Systemów Zarządzania są wydane w ramach Grupowej Certyfikacji naszych podstawowych jednostek biznesowych tj. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. i Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Członkostwo w organizacjach branżowych

Aldesa jest członkiem następujących organizacji branżowych.

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej Spółek:

2020:

2021:

Pracownicy

+300

Projekty

+40

ODDZIAŁY

+17

LOKALIZACJI