W naszej działalności zawsze kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z pracownikami, klientami, instytucjami, podwykonawcami, dostawcami oraz z otoczeniem. Wierzymy, że uczciwość i rzetelność stanowią najwyższy priorytet i są czynnikiem decydującym o sukcesie naszej firmy. Dlatego jesteśmy zorientowani na podwyższanie efektywności oraz wypracowywanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz dostarczanie usług o najwyższej jakości. Jesteśmy dumni z bycia wiarygodnym partnerem biznesowym i atrakcyjnym pracodawcą.

Kodeks postępowania naszej firmy jest odpowiedzią na chęć sformalizowania zasad etycznych, które powinny być przestrzegane w naszej codziennej pracy i przyświecać każdemu pracownikowi. Dokument ten jest fundamentem mającym służyć umocnieniu i dalszemu budowaniu zaufania wśród naszych partnerów oraz stanowić wsparcie w tworzeniu wspólnego systemu wartości. Normy określone w Kodeksie odzwierciedlają nasze przekonania i zaangażowanie w budowę kultury naszej firmy.

Do pobrania: Kodeks Etyki oraz Polityka Antykorupcyjna