Mamy świadomość wpływu wywieranego na otoczenie i dbamy o prawidłowe relacje ze środowiskiem lokalnym. Relacje te oparte są zasadzie partnerstwa, przestrzegania prawa i transparentności podejmowanych działań. Wspieramy lokalne inicjatywy służące podniesieniu jakości życia mieszkańców.

Działalność społeczna Grupy Aldesa koncentruje się na rozwijaniu projektów, które odpowiadają na prawdziwe potrzeby społeczeństwa, takie jak potrzeba promowania rozwoju infrastruktury w najbiedniejszych regionach i integracja społeczna w gorzej sytuowanych w społecznościach. Ponadto Grupa wspiera rozwój kulturalny i sportowy poprzez sponsorowanie wydarzeń i inicjatyw wśród tych społeczności.

Nieustannie wprowadzamy w życie procedury związane z ochroną środowiska, które dotyczą nie tylko usług, ale także wszystkich działań prowadzonych na całym świecie. Firma posiada certyfikaty ISO 14001: 2004 (System zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001: 2007 (System zarządzania BHP) oraz ISO 9001: 2008 (System zarządzania jakością).