Realizujemy naszą strategię biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy. Zdajemy sobie sprawę, że mają oni istotny wpływ na działalność naszej firmy, dlatego podstawą naszych relacji jest prowadzenie wielu działań ukierunkowanych na zaspokojenie ich potrzeb oraz wspólne wypracowanie efektywnych rozwiązań. Do naszych podstawowych form współpracy należą: komunikacja, konsultacja, dialog i partnerstwo.

Dzięki dialogowi z naszymi interesariuszami możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długotrwałe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak i potrzeby otoczenia. Zawsze staramy się słuchać naszych partnerów i poznawać ich oczekiwania, dzięki czemu jesteśmy       w stanie wypracować jak najlepsze kompromisy i podejmować odpowiednie decyzje.