Firma Aldesa na nowym etapie rozwoju ze wzmocnionym budżetem oraz nowym kierownictwem

  • Firmie udało się z powodzeniem dokonać restrukturyzacji swojego profilu zadłużenia, zawierając porozumienie refinansowania na kwotę 200 milionów euro z nową listą międzynarodowych banków współpracujących, na której czele znajduje się bank Santander.
  • Firma wzmocniła także swoją sytuację finansową poprzez podwyższenie kapitału firmy o 60 milionów euro.
  • Grupa odnowiła kadrę zarządzającą, wyznaczając Javiera Lamasa na nowego dyrektora generalnego.
  • Rozpoczyna tym samym nowy cykl, z rekordowo wysokim portfelem, dzięki pozyskaniu atrakcyjnych finansowo zamówień, takich jak kontrakt na rozbudowę rafinerii w Polsce, którego suma opiewa na 442,6 milionów euro albo umowa z branży energii energetycznej w Portugalii, której wartość sięga ponad 200 milionów euro.

Aldesa, firma zajmująca wiodącą pozycję w sektorze infrastruktury i posiadająca ponad 50 letnie doświadczenie w tej branży, podąża drogą rozwoju i wzrostu przy współpracy z Grupą CRCC, która zgodnie z prestiżowym rankingiem ENR jest trzecią najważniejszą grupą budowlaną na świecie i która od maja 2020 r. jest w posiadaniu większości udziałów w firmie. Zamknięcie operacji refinansowania i podwyższenie kapitału na kwoty odpowiednio 200 i 60 milionów euro, a także istotne zmiany w kadrze kierowniczej to niektóre z kroków podjętych przez Grupę Aldesa, mających na celu zmianę cyklu i ukierunkowanie się na wzrost i zysk.

Firma jest ponadto obecnie zaangażowana w restrukturyzację swojego profilu zadłużenia w celu uzyskania dostępu do lepszych warunków finansowania, dodania swoim aktywom obrotowym większej solidności i zapewnienia trwałego finansowania. W związku z tym, zawarła porozumienie refinansowania szacowane na kwotę 200 milionów euro z nową listą międzynarodowych banków współpracujących, na której czele znalazł się bank Santander. Z drugiej strony, CRCCII główny akcjonariusz, jednostka inwestycyjna Grupy CRCC, uruchomiła w ostatnich tygodniach podwyższenie kapitału o 60 milionów euro.

Zmiany w kadrze zarządzającej i rekordowej wartości kontrakty

Oprócz kwestii finansowych Aldesa zaangażowana jest również w reorganizację kadry zarządzającej, poprzez mianowanie Javiera Lamasa na nowego dyrektora generalnego Grupy. Javier został powołany przez Zarząd, który ze skutkiem od 25 lipca powierzył mu zarządzanie codziennymi zadaniami organizacji, mającymi na celu wzmocnienie jej pozycji w branżach i na rynkach, na których prowadzi swoją działalność (Hiszpania, Polska, Meksyk, Ameryka Południowa), a także zagwarantowanie jej ekspansji na nowe kraje.

Javier jest inżynierem budownictwa drogowego, posiada tytuł MBA uniwersytetu Rice University i ukończył program PDG w szkole IESE. Ma ponad 25 letnie doświadczenie, zarówno w kraju jak i za granicą, w branży budownictwa, koncesji i usług. Karierę w firmie Aldesa rozpoczął w 2013 r. w oddziale w Polsce. Od tamtej pory zakres jego obowiązków nie przestawał się poszerzać, do momentu objęcia przez niego takich stanowisk jak Dyrektor Generalny na Europę Środkową i Wschodnią w latach 2020-2023. Obecnie, już w korporacji, od marca bieżącego roku obejmował stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Operacyjnych na skalę globalną.

Pod jego przewodnictwem firma Aldesa zwiększyła swój portfel w Europie Środkowej, który stał się największy w całej Grupie. Przyczyną tego sukcesu jest, między innymi, niedawno podpisany w Polsce kontrakt na kwotę 442,6 milionów euro na rozbudowę rafinerii. Wartość zamówienia udzielonego przez Orlen, wiodącą spółkę naftową w Europie Środkowej i Wschodniej, osiągnęła najwyższą jak do tej pory sumę w historii naszej firmy. Oprócz wspomnianego zamówienia należy również podkreślić ponowne otwarcie rynku słowackiego, gdzie w ramach kontraktu, którego wartość szacuje się na 90 milionów euro, firma realizuje rozbudowę linii tramwajowej w Bratysławie, będącą pierwszym projektem publicznym realizowanym przez nas w tym kraju.