Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj" nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. W ramach przedsięwzięcia powstanie obiekt o powierzchni całkowitej 5,8 tys. m2 i kubaturze 23,4 tys m3.

Nowy budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju, a w szczególności przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym. Budynek zostanie wyposażony w system BMS oraz instalacje fotowoltaiczne (dachowo-fasadowa) i gruntowe pompy ciepła. Będzie on ogrzewany wyłącznie ciepłem Ziemi, a energia będzie w dużej mierze pozyskiwana ze Słońca. Powstanie również zielony dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Powierzchnia: całkowita 5 800 m2, kubatura 23 400 m3

Wartość inwestycji: 35 571 452,09 PLN brutto

Okres realizacji: 20 miesięcy – zakończenie 12.2015 r.

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

 

Wracaj