Budowa budynku laboratoryjnego Tech-Safe-Bio

Budowa budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

Zakres prac:

Generalne wykonawstwo budynku laboratoryjnego w Warszawie wraz ze stacją transformatorową i sieciami wewnętrznymi. Bryła budynku składa się z dwóch części: budynku głównego i Laboratorium Badań Drgań Mechanicznych.

Dane techniczne: kubatura – 33 786,44 m3

Powierzchnia: budynek A 1 551,50 m2, budynek B 158,30 m2

Wartość inwestycji: 31 764 887,50 PLN brutto

Okres realizacji: 19 miesięcy - zakończenie w 2015

Inwestor: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

 

 

Wracaj