Przemysł

Budowa farmy wiatrowej 40MW w Karwicach

Zakres prac:

Budowa Farmy Wiatrowej Karwice o mocy 40 MW, wraz z wyprowadzeniem mocy do linii 110kV relacji Sianów-Sławno. Farma będzie się składać z 16 elektrowni wiatrowych każda o mocy 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: drogi dojazdowe, place montażowe, fundamenty dla turbin wiatrowych oraz wyprowadzeniem mocy do istniejącej linii 110kV relacji Sianów - Sławno.

Turbiny: 16 x 2,5 MW, General Electric 2.5-100

Wartość inwestycji: 253 149 240,72 PLN brutto

Okres realizacji: 30.05.2014 r. – 10.07.2015 r.

Inwestor: PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Powrót