Budowa farmy wiatrowej Resko 10,5MW

Zakres prac:

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” 10,5MW farmy wiatrowej z 7 turbinami Gamesa wraz z wyprowadzeniem mocy (linie kablowe SN) i stacją SN/110kV w GPZ Resko. Aldesa była odpowiedzialna za uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich decyzji niezbędnych do odbioru oraz użytkowania, odbiór, uruchomienie i serwis farmy wiatrowej.

Turbiny: 7 x 2MW (1,5MW) Gamesa G90

Wartość inwestycji: 90 044 610,00 PLN brutto

Okres realizacji: 20.04.2012 - 09.09.2013

Inwestor: Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Wracaj