Budowa farmy wiatrowej Rypin 2,8MW

Zakres prac:

Projekt realizowany w formule „pod klucz” zakładający instalację 2 x 1,5 MW turbin VENSYS, dostawa, transport, montaż oraz uruchomienie 2 elektrowni wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania, przeprowadzenie testów funkcjonalnych i oddanie do eksploatacji.

Turbiny: 2 x 1,5MW VENSYS

Wartość inwestycji: 21 450 000 PLN brutto

Okres realizacji: 24.10.2011 - 31.05.2012

Inwestor: Wiatrak Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Wracaj