Budowa farmy wiatrowej 51,2 MW w Lubartowie

Zakres prac:

Budowa Farmy Wiatrowej Lubartów o mocy 51,2 MW, wraz z wyprowadzeniem mocy linią kablową 110kV do stacji Lublin PGE Dystrybucja oddział Lublin. Farma będzie się składać z 16 elektrowni wiatrowych każda o mocy 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: drogi dojazdowe, place montażowe, fundamenty dla turbin wiatrowych, wyprowadzenie mocy linią kablową 110 kV wraz z światłowodem, sieć wewnętrzna 30 kV i światłowodowa, oraz stacja abonencka 110/30 kV Rudzienko.

Turbiny: 16 x 3,2 MW, Vestas

Wartość inwestycji: 69 495 000 PLN brutto

Okres realizacji:  zakończenie 23.12.2015 r.

InwestorELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Powrót