Budowa farmy wiatrowej Wistka 4MW

Zakres prac:

Projekt realizowany w formule „pod klucz” zakładający instalację 2 x 2MW turbin VESTAS, przygotowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania, przeprowadzenie testów funkcjonalnych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do eksploatacji.

Turbiny: 2 x 2MW Vestas V90

Wartość inwestycji: 24 390 280,08 PLN brutto

Okres realizacji: 7.12.2011 - 24.08.2012

Inwestor: Energia dla Ciebie Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Wracaj