Budowa Parkingów Wielopoziomowych „Tychy Główne” i „Tychy Lodowisko”

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przebudowa transportu publicznego w Tychach – Budowa parkingów wielopoziomowych Węzeł Tychy - Główne/ Węzeł Tychy – Lodowisko.

Zakres prac:
Budowa dwóch parkingów wielopoziomowych o wielkości ponad 670 miejsc parkingowych – Parking Tychy Główne i Parking Tychy Lodowisko.

Powierzchnia: 11 391 m2 (Parking Tychy Główne), 12 850 m2 (Parking Tychy Lodowisko)

Wartość inwestycji: 65 667 464,29 PLN brutto

Okres realizacji: 24 miesiące - zakończenie w 2015 r.

Inwestor: Miasto Tychy

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones S.A.

 

Wracaj