Budownictwo energetyczne

Budownictwo energetyczne

W ramach budownictwa energetycznego oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Promocji, budowy i eksploatacji konwencjonalnych i odnawialnych projektów energetycznych: farm wiatrowych, kogeneracji i biomasy oraz energii słonecznej

  • Budowy obiektów energetycznych „pod klucz”

  • Przesyłowych i dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych

  • Stacji i rozdzielni elektroenergetycznych

  • Budowy rurociągów przesyłowych gazu

  • Budowy tłoczni gazu

 Wracaj