Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

W ramach budownictwa inżynieryjnego realizujemy projekty z zakresu budowy dróg i mostów, budownictwa hydrotechnicznego, ochrony środowiska i kolejowego. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

- Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym:

 • Stacje i linie kolejowe

 • Drogi i parkingi

 • Linie tramwajowe

 • Tunele komunikacyjne

 • Obiekty mostowe

- Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym:

 • Obiekty inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

 • Obiekty hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)

- Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:

 • Oczyszczalnie ścieków

 • Stacje uzdatniania wody

 • Sieci kanalizacyjne i wodociągowe

 • Przepompownie ścieków

 • Suszarnie i spalarnie osadów

 • Budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów

- Prace urbanistyczne

 Wracaj