Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Postępu 18A, 02-676 Warsaw
KRS 0000287883

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Postępu 18A, 02-676 Warsaw
KRS 0000287686

Aldesa Construcciones Polska Sp.z.o.o

Postępu 18A, 02-676 Warsaw
KRS 0000287883

Aldesa Construcciones S.A. Polish branch

Postępu 18A, 02-676 Warsaw
KRS 0000357163

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. Polish branch

Postępu 18A, 02-676 Warsaw
KRS 0000287686

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Slovakia branch

Sládkovičova 5, Nitra, Slovakia
Commercial Register no 3694/B