Grupa Aldesa

Grupa Aldesa powstała w 1969 roku i ma swoją siedzibę w Madrycie. Jest ona jedną z dziesięciu największych firm budowlanych w Hiszpanii i posiada rozbudowaną sieć oddziałów i biur w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.

Dzialalność Grupy Aldesa w branży budowlanej obejmuje wszystkie rodzaje prac z zakresu budownictwa wodno-lądowego i kubaturowego. Firma rozszerzyła również swoją działalność na sektory: koncesje, inżynieria, nieruchomości oraz energia.

Wzrost Grupy w ostatnich latach jest dowodem dobrze ugruntowanej pozycji firmy i jej zdolności w zakresie obsługi dowolnej wielkości i złożoności projektów. Atutem firmy jest umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów, trafny dobór realizowanych projektów, efektywne zarządzanie okresem realizacji i ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań procesowych. Od ponad 40 lat firma dostosowała się do zmiennych warunków na rynku oraz wymagań klientów, spełniając jednocześnie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, zachowując dbałość o świadomość ekologiczną oraz terminowo wykonując projekty.

Aldesa na Świecie
 

 

 Raport roczny 2015