Infrastruktura

Infrastruktura

Jednym z głównych pól działalności Grupy jest branża infrastrukturalna. Jesteśmy zaangażowani w projekty budowy autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, szybkiego ruchu, obwodnic, obiektów inżynierskich, linii kolejowych, lotnisk, instalacji infrastruktury podziemnej oraz obiektów związanych z ochroną środowiska. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz realizacja wielu prestiżowych projektów przełożyły się na silną pozycję naszej firmy w branży.

Podczas budowy dróg zwracamy szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska. Dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu projektów na otoczenie i podejmujemy działania kompensujące to oddziaływanie.

Przez ostatnich 15 lat zbudowaliśmy/ wykonaliśmy:

  • 200 km dróg w ramach Programu Autostrad, uruchomionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Ministerstwa Robót Publicznych i Transportu w Hiszpanii

  • 2 000 km rewitalizacji dróg krajowych (wzmocnienie i ulepszenie istniejących odcinków należących do sieci dróg publicznych w Hiszpanii)

  • liczne prace związane ze wzmacnianiem, a także poszerzaniem istniejących dróg oraz ulepszaniem nawierzchni na zlecenie wszystkich hiszpańskich Wspólnot Autonomicznych i władz samorządowych.

     


Odcinek drogi ekspesowej S19…

Więcej...

 

 

Wracaj