Gestamp factory expansion

Instalacja dwóch silników gazowych w elektrociepłowni oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie

Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych prac dla nowego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych Jenbacher J316 GS-D25 zasilanych paliwem biogazowym, w szczególności:

  • prace demontażowe istniejącego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach Deutz i prace adaptacyjne w istniejącym budynku,
  • wykonanie robót sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcyjno – architektonicznych celem instalacji urządzeń niezbędnych do poprawnego działania instalacji i wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej.
  • prace koncepcyjne dotyczące projektu wykonawczego.

Inwestycja jest prowadzona na czynnym obiekcie MPWiK w Lublinie.  W związku z działającą istniejącą infrastrukturą  elektroenergetyczną, sterowniczą i gazową projekt cechuje wysoka ostrożność w realizacji. Jest to jedno z największych realizowanych przedsięwzięć tego typu w Polsce na oczyszczalni ścieków.

Okres realizacji: 01.03.2015 - 31.12.2015, świadczenie usług serwisowych - 36 miesięcy

Wartość inwestycji: 7 571 816,06 PLN britto

Inwestor: MPWiK Lublin

Generalny Wykonawca: Energal II Sp. z o.o.

Back