Bezpieczeństwo i higiena pracy są szczególnie ważnym elementem filozofii firmy Aldesa, stawianym na równi z rentownością, jakością i produktywnością. Strategia firmy dotycząca BHP obejmuje zestaw zobowiązań i dyrektyw, do których wszyscy pracownicy muszą się stosować. To sprawia, że uczestniczą w procesie zarządzania profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników to nasz główny cel. Wszyscy pracownicy powinni czuć się komfortowo i bezpiecznie, niezależnie od tego, czy w danym momencie pracują w biurze czy na budowie. Bezpieczne miejsce pracy, bez negatywnego wpływu na środowisko, wymaga od wszystkich biur i projektów oceny ryzyka dla naszych pracowników, kontrahentów i stron trzecich przy użyciu odpowiednich środków zapobiegawczych ograniczających lub eliminujących to ryzyko.

W swojej pracy zawsze staramy się wyeliminować zagrożenia u ich źródła zamiast usuwać później skutki działań. Naszym celem jest zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym, szkodom środowiskowym, uszkodzeniom mienia i ogólnym stratom. Wyrazem naszej dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy jest posiadany przez nas certyfikat PN EN-ISO 45001: 2018 (BHP).