Kontakt


Wyświetl większą mapę

 


tel.: +48 22 570 44 50
+48 539 931 340
faks: +48 22 606 14 84
biuro@aldesa.pl

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
NIP 676-235-6224, Regon 120530469, KRS 0000287883
 

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
NIP 676-235-6201, Regon 120530423, KRS 0000287686 
 

Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
NIP 106-000-2440, Regon 121237027, KRS 0000357163
 

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A.
Oddział w Polsce

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
NIP 106-000-3244, Regon 122538430, KRS 000414882
 

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
NIP 676-235-5756, Regon 120522027, KRS 0000288135
 

Aldesa Polska Diamante Plaza Sp. z o.o

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
NIP 679-290-07-15, REGON 120291970, KRS 0000261118

 

» Oddziały i projekty