Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
KRS 0000287883

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
KRS 0000287686

Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
KRS 0000357163

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
KRS 0000288135

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. Oddział w Polsce

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
KRS 000414882

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Oddział Słowacja

Zariadenie staveniska Pajštúnska, Pajštúnska, 851 02 Bratislava, Slovensko
Commercial Register no 3694/B