Przemysł

Linia elektroenergetyczna 220kV linia Glinki – Recław

Wykonanie metodą kompleksową jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220kV relacji Glinki – Recław. Szacowana długość linii – 49,1 km.

Zakres prac:

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, pozyskanie służebności przesyłu, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią.

Wartość inwestycji: 80 872 997,38 PLN brutto

Okres realizacji: 2013 - zakończenie 30.10.2018

Inwestor: PSE S.A.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

http://www.glinki-reclaw.pl/

Wracaj