Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy takich obiektów jak:

  • farmy wiatrowe,
  • elektrownie kogeneracyjne, słoneczne oraz zasilane biomasą,
  • przesyłowe linie elektroenergetyczne,
  • stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne,
  • gazowe rurociągi przesyłowe i  tłocznie gazu.