Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) i koncesje stanowią jeden z segmentów działalności Grupy Aldesa na całym świecie.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to współpraca sektora publicznego i prywatnego, mająca na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. PPP sprawdza się w tych krajach, w których zapotrzebowanie na obiekty infrastrukturalne przewyższa możliwości finansowe sektora publicznego. Inwestując w tego typu przedsięwzięcia, Aldesa zapewnia nie tylko ich finansowanie, ale również wiedzę niezbędną do przygotowania, zaprojektowania, budowy i zarządzania projektem.

W ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Projektów infrastrukturalnych (zwłaszcza drogi)

  • Budynków użyteczności publicznej

  • Rozwoju i zarządzaniu portami, doradztwem technicznym dla portów, koordynacją zamówień związanych z rozwojem infrastruktury morskiej.

 Wracaj