POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Współdministratorami Twoich danych osobowych są spółki:

Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287883, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługującą się numerem NIP 676-235-6224,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 1

 

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.17.979,PLIK 139 I N, T.2.676, KSIĘGA 2.009, SEKCJA III,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 2

 

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288135, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługującą się numerem NIP 6762355756, biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 3

 

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287686, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługująca się numerem NIP 6762356201,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 4

 

Aldesa Concessional Projects I sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000534095, posługująca się numerem NIP: 5252602528,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 5

 

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.39.247, PLIK 75 i NN, T.4.959, KSIĘGA 4.121, SEKCJA III,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 6

 

Aldesa Development sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000487252, posługująca się numerem NIP: 5213661188,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 7

 

Aldemac sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472892, NIP: 5252561568,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 8

 

Aldesa Concesiones Polka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486800, posługująca się numerem NIP: 5213661171,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 9

 

Aldesud sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000472784, posługująca się numerem NIP: 5252561321,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 10

 

Electral II sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000496018, posługująca się numerem NIP: 1080016741,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 11

 

Energal II sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000472784, posługująca się numerem NIP: 1080017812,  biuro@aldesa.pl,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 12

 

wszyscy zwani łącznie „Współadministatorami”.

 

Współadministratorzy prowadzą stronę internetową pod adresem www.aldesa.pl i nią zarządzają, a także korzystają wspólnie z adresu email: biuro@aldesa.pl.

 

Zasadnicza  treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami stanowi załącznik numer 1 do niniejszej polityki.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym Współadministratorów z siedzibą w Polsce jest Pani Anna Żmijewska dostępna pod adresem e-mail: iod@aldesa.pl, która jest punktem kontaktowym wyznaczonym przez Współadministratorów;

 

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym Współadministratorów z siedzibą w Hiszpanii jest GESPRODAT, S.L  dostępny pod adresem e-mail:  dpd@aldesa.es .

 

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • dane rejestrowe,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • dane rejestrowe,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Współadministratorami);

 

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • firma,
 • dane rejestrowe,
 • adres,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

—  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministatorów Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest ochrona interesu majątkowego Współadminisratorów;

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Współadministratorów, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

 

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Współadministratorów, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

 1. Cookies
 2. Współadministratorzy na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, LinkedIn).
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny, oraz pixel LinkedIn, który pozwala przejść na stronę firmową Współadministratorów w tym serwisie. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku czy LinkedIn etc.

V. Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

 1. Współadministratorzy w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używają narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 2. Na chwilę obecną Współadministratorzy korzystają z następujących narzędzi:
 • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Współadministratorów;
  1. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Współadministratorów.
  2. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby. Oczywiście, w każdej chwili możesz ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi.

VI. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Współadministratorom na adres iod@aldesa.pl lub poprzez dokonanie zmian w ustawieniach dotyczących zgód dostępnych tutaj: http://aldesa.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze  strony internetowej  lub w celu skontaktowania się ze Współadministratorami.
 2. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym spółkom z grupy Aldesa, firmie hostingowej, prawnikom, dostawcom oprogramowania, właścicielom mediów społecznościowych.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co wynika np. z korzystania przez nas z Google Analytics, Facebooka oraz Linkedin. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych,w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.

XI. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanieszpowiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14 października 2020 r.

Załącznik numer 1

 

 

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostanie przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:

 

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

 

Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287883, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługującą się numerem NIP 676-235-6224,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 1

 

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.17.979,PLIK 139 I N, T.2.676, KSIĘGA 2.009, SEKCJA III,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 2

 

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288135, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługującą się numerem NIP 6762355756,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 3

 

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287686, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, posługująca się numerem NIP 6762356201,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 4

 

Aldesa Concessional Projects I sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000534095, posługująca się numerem NIP: 5252602528

 

zwaną dalej „Współadministratorem 5

 

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.39.247, PLIK 75 i NN, T.4.959, KSIĘGA 4.121, SEKCJA III,

 

zwaną dalej „Współadministratorem 6

 

Aldesa Development sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000487252, posługująca się numerem NIP: 5213661188

 

zwaną dalej „Współadministratorem 7

 

Aldemac sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472892, NIP: 5252561568

 

zwaną dalej „Współadministratorem 8

 

Aldesa Concesiones Polka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486800, posługująca się numerem NIP: 5213661171

 

zwaną dalej „Współadministratorem 9

 

Aldesud sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000472784, posługująca się numerem NIP: 5252561321

 

zwaną dalej „Współadministratorem 10

 

Electral II sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000496018, posługująca się numerem NIP: 1080016741

 

zwaną dalej „Współadministratorem 11

 

Energal II sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000472784, posługująca się numerem NIP: 1080017812

 

zwaną dalej „Współadministratorem 12

 

została zawarta umowa o współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Twoje dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

 

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:

 • pozyskanie zgód, w zakresie w jakim zgody stanowią podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;
 • wykonywanie przysługujących Ci praw;
 • stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności Twoich danych osobowych;
 • powierzanie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów podmiotom przetwarzającym;
 • obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych;
 • zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych;
 • zawiadamianie Ciebie o naruszeniu ochrony Twoich danych

 

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 3 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 4 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 5 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 6 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

 

Współadministrator 7 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 8 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 9 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 10 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

 

Współadministrator 11 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

Współadministrator 12 jest odpowiedzialny za:

 1. stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych;

 

 

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze współadministratorów odpowiada wobec Ciebie tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Swoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi możesz zrealizować poprzez zgłoszenie żądania wykonania przysługującego Ci prawa do Współadministratora 1. Aby ułatwić Ci wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy — punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony przez Współadministratora 1, dostępny pod adresem e-mail: iod@aldesa.pl

 

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, możesz zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Twoje żądanie do właściwego podmiotu).