I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:

Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287883, posługująca się numerem NIP 676-235-6224 , adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.17.979,PLIK 139 I N, T.2.676, KSIĘGA 2.009, SEKCJA III, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288135, posługująca się numerem NIP 6762355756, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287686, posługująca się numerem NIP 6762356201, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aldesa Polska Diamante Plaza sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261118, posługująca się numerem NIP 6792900715 , adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Aeronaval de Constructioness e Instalaciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. c/Bahia de Pollensa 13 28042 Madryt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie , numer pierwszego wpisu: K.39.247, PLIK 75 i NN, T.4.959, KSIĘGA 4.121, SEKCJA III, adres e-mail: biuro@aldesa.pl,

Każda zwana dalej Spółką.

Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem www.aldesa.pl i nią zarządza.

 II Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Spółkach polskich jest pani Anna Żmijewska dostępna pod adresem e-mail: iod@aldesa.pl;

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Spółkach zagranicznych jest Pan Ernesto Abelló Jimenez dostępny pod adresem e-mail: juridico@medinabelloyasociados.com

III Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • dane rejestrowe,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • dane rejestrowe,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie ze Spółką);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • firma,
 • dane rejestrowe,
 • adres,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

—  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony;
 • inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;
 • inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

DANE OSÓB  KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA  (NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PRACOWNIKÓW  LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW)  ORAZ INNYCH OSÓB, NIEBĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem, w imieniu którego się kontaktujesz, albo w sprawie przez Ciebie opisanej — jeśli nie kontaktujesz się w imieniu naszego kontrahenta lub klienta, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy, w tym adres, dane rejestrowe) — jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • wynagrodzenie,
 • przedmiot umowy,
 • inne wskazane przez Ciebie lub naszego klienta albo kontrahenta dane

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi sprawna i efektywna komunikacja z podmiotem, w imieniu którego się z nami komunikujesz, lub z Tobą; art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta.

Twoje dane pozyskaliśmy albo bezpośrednio od Ciebie,  albo od podmiotu, w imieniu i na rzecz którego się z nami kontaktujesz.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy, w tym adres, dane rejestrowe) — jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
 • wynagrodzenie,
 • przedmiot umowy,
 • inne wskazane przez Ciebie lub naszego klienta albo kontrahenta dane

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie ze Spółką, np. w postaci spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy, w tym firma, adres, dane rejestrowe,) — jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz,
 • wynagrodzenie,
 • przedmiot umowy,
 • inne wskazane przez Ciebie lub naszego klienta albo kontrahenta dane

—  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Twoje były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta ( czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) — jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

DANE SŁUŻBOWE OSÓB  DO KONTAKTU POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

W celu skontaktowania się z Tobą Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak firmowa strona internetowa, LinkedIn, Facebook, CEIDG, KRS.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

DANE ŚWIADKÓW , PEŁNOMOCNIKÓW, STRON, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW  URZĘDÓW I  RÓŻNYCH INSTYTUCJI

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • przedmiot sprawy

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Ciebie ze Spółką, np. w postaci spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • przedmiot sprawy

—  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;

W celu spełnienia obowiązku prawnego przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • przedmiot sprawy

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami odpowiedniego prawa procesowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

Twoje dane pozyskaliśmy od osoby zaangażowanej w postępowanie, strony lub jej pełnomocnika albo instytucji. W której jesteś zatrudniony.

DANE OSÓB, DO KTÓRYCH WYSYŁANE SĄ KARTKI OKAZJONALNE LUB PREZENTY

W celu podtrzymania dobrych relacji biznesowych, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko
 • dane o Twoim miejscu pracy (w tym firmie, adresie, danych rejestrowych)

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz poprzez wysyłanie do Ciebie kartek okazjonalnych lub prezentów.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;

IV Cookies

1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, LinkedIn).

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny, oraz pixel LinkedIn, który pozwala przejść na stronę firmową Spółki w tym serwisie. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.

3.Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku czy LinkedIn etc.

V Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

1. Spółka, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.

2. Na chwilę obecną Spółka korzysta z następujących narzędzi:

 • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Spółki;

3. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Spółki.

4. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby. Aby zablokować działanie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.   Oczywiście, w każdej chwili możesz ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi.

VI Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Spółce na adres biuro@aldesa.pl lub na dane kontaktowe Inspektorem Ochrony Danych.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze  strony internetowej  lub w celu skontaktowania się ze Spółką.

2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Cię relację z klientem lub kontrahentem Spółki, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się komunikujesz.

3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

IX Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym spółkom z grupy Aldesa, firmie hostingowej, prawnikom, dostawcom oprogramowania, właścicielom mediów społecznościowych, a jeśli komunikujesz się ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta—- podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz.

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co wynika np. z korzystania przez nas  z Google Analytics, Facebooka oraz Linkedin. W związku z tym Twoje dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji  Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku (Privacy Shield). Ponadto możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych,w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.

XI Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu termonów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XII Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 18 grudnia 2019 r.