Proces rekrutacji

Ludzie są najcenniejszym kapitałem naszej firmy, dlatego dbamy o to, aby proces rekrutacji był przyjazny dla kandydatów. Proces ten jest zróżnicowany w zależności od stanowiska i zazwyczaj składa się z trzech etapów. W trakcie całego procesu wszelkie dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Etap 1 Selekcja wstępna przesłanych dokumentów

Specjaliści z Działu Personalnego dokonują wyboru pod kątem bieżących potrzeb i najlepszego dopasowania kandydata do naszych wymagań i oczekiwań.

Etap 2 Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli spełniasz kryteria zawarte w ogłoszeniu, zaprosimy Cię na spotkanie. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna (z przedstawicielem Działu Personalnego i/lub z bezpośrednim przełożonym) ma na celu zweryfikowanie informacji, które zawarłeś w aplikacji i uzyskanie informacji na temat Twojej wiedzy i umiejętności. Osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria określone dla danego stanowiska, zapraszane są na rozmowę ze swoim potencjalnym przełożonym. Taka rozmowa, to dla kandydata doskonała okazja do zadawania pytań oraz poznania naszej kultury organizacyjnej.

Etap 3 Informacja zwrotna

Dziękując za poświęcony czas i udział w procesie rekrutacji każdy kandydat zostaje poinformowany o jego wyniku. Kandydaci spełniający nasze wymagania otrzymują ofertę pracy zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia i współpracy.