Budowa farmy wiatrowej Rypin 2,8MW

Projekt realizowany w formule „pod klucz” z instalacją 2 x 1,5 MW turbin VENSYS, dostawą, transportem, montażem oraz uruchomieniem 2 elektrowni wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania; przeprowadzenie testów funkcjonalnych i oddanie do eksploatacji.

Inwestor: Wiatrak Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2012