Budowa linii tramwajowej w Bratysławie

Kontrakt dotyczy budowy drugiej części tramwaju w Bratysławie – Petržalka na odcinku ul. Bosakova – Janíkov dvor. Kontrakt obejmie budowę 3,9 km linii tramwajowej, 7 przystanków tramwajowych, kompletną przebudowę dróg i ich skrzyżowań wzdłuż linii, dwa nowe mosty tramwajowe, ścieżkę rowerową i chodniki, a także wyburzenie i usunięcie 280-metrowego niedokończonego tunelu drogi ekspresowej. Aldesa wykona linię tramwajową w konsorcjum z dwoma słowackimi firmami. Wartość umowy wynosi 74 585 993 94 € bez VAT.

Inwestor: Miasto Bratysława (Hlavné mesto SR Bratislava)
Termin realizacji: 2024