Instalacja dwóch silników gazowych w elektrociepłowni oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie.

Projekt nowego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach gazowych Jenbacher J316 GS-D25 zasilanych paliwem biogazowym, w szczególności: prace demontażowe istniejącego układu kogeneracyjnego opartego na dwóch silnikach Deutz i prace adaptacyjne w istniejącym budynku, wykonanie robót sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcyjno – architektonicznych celem instalacji urządzeń niezbędnych do poprawnego działania instalacji i wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej oraz prace koncepcyjne dotyczące projektu wykonawczego.
Inwestycję prowadzono na czynnym obiekcie MPWiK w Lublinie. Było to jedno z największych realizowanych przedsięwzięć tego typu w Polsce na oczyszczalni ścieków.

Inwestor: MPWiK Lublin
Termin realizacji: 2015