Przebudowa Ronda Rataje w Poznaniu

Projekt realizowany w formule „projektuj i buduj”. W ramach inwestycji „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu” zostanie wydzielone ciche torowisko tramwajowo–autobusowe, będzie zmieniona konstrukcja jezdni, powstaną dodatkowe pasy ruchu, wydłużone zostaną istniejące przystanki.

W zakres projektu wchodzi też przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego oraz kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej. Zmodernizowany zostanie także dworzec Rataje. W okolicy ronda powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz obiekty małej architektury. Wykonane zostaną nowe nasadzenia.

Termin realizacji: 2022