Utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych w Lublinie

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin.

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Termin realizacji: 2016