Wrocław: Promenady Wrocławskie

PROMENADY WROCŁAWSKIE – etap IV – zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Kubatura obiektu to  111 203  m3, a powierzchnia: 3 782 m2.

Inwestor: PRW Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2017