Rewitalizacja kampusu Politechniki Łódzkiej

Rewitalizacja kampusu Politechniki Łódzkiej - renowacja, przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Zakres prac:

Kontrakt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę (maj 2013), wszelkie prace wykonywane pod nadzorem służb konserwatorskich.

Dane techniczne:

Kubatura: 40 000 m3

Powierzchnia: 7 933 m2

Wartość inwestycji brutto: 31 928 533,41 PLN

Okres realizacji: 23 miesiące - zakończenie 09.03.2015

Inwestor: Politechnika Łódzka

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones S.A.