Gestamp factory expansion

Rozbudowa fabryki Gestamp. Projekt i wykonanie instalacji.

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Rozbudowa istniejącej fabrykli o powierzchni ponad  40 000m² o kolejne 20 000 m², przy zachowaniu ciągłości pracy w istniejącym  obiekcie. Prace obejmą wszelkie roboty budowlane, fundamenty, konstrukcje stalowe, obudowę, bramy oraz parkingi i drogi wokół obiektu. Kolejne etapy - zaprojektowanie i wykonanie instalacji w obiekcie, roboty budowlane na potrzeby nowej prasy oraz rozbudowa południowej części fabryki.

Wartość inwestycji: 131 925 991,11 PLN brutto

Okres realizacji: zakończenie 30.05.2016

Inwestor: Gestamp Polska Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

Back