Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Slovakia branch

Zariadenie staveniska Pajštúnska, Pajštúnska, 851 02 Bratislava, Slovensko
Obchodný Register no 3694

 

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Postępu 18a, 02-676 Varšava
KRS 0000287883

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Postępu 18a, 02-676 Varšava
KRS 0000287686

Aldesa Construcciones S.A. poľská pobočka

Postępu 18a, 02-676 Varšava
KRS 0000357163

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

Postępu 18a, 02-676 Varšava
KRS 0000288135

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. poľská pobočka

Postępu 18a, 02-676 Varšava
KRS 000414882