Ponúkame komplexné služby v rámci výstavby objektov ako napríklad:

  • Veterné farmy,
  • Kogenernačné, solárne elektrárne a elektrárne na biomasu,
  • Prenosové elektrické vedenie,
  • Elektrárne a transformátorovne,
  • Plynovody a plynové kompresorové stanice.