V rámci projektov „na kľúč“ realizujeme:

  • Skladiská a priemyselné závody,
  • Elektrické, mechanické a špecializované inštalácie,
  • Čističky splaškových vôd,
  • Kanalizačné a vodovodné siete,
  • Úpravovne vody,
  • Kanalizačné čerpacie stanice,
  • Čističky odpadových vôd.

Taktiež realizujeme projekty v oblasti energetiky na všetkých úrovniach využitia uhoľnej, plynovej a paroplynovej technológie.