Projektujeme a vytvárame:

  • Inteligentné systémy dopravy (ITS),
  • Širokopásmové siete,
  • Systémy riadenia dopravy a bezpečnostné systémy,
  • Verejné osvetlenie.

Taktiež ponúkame:

  • Servis a údržbu pouličných zariadení,
  • Letiskový Inžiniering a programovanie.