Przemysł

Stacja elektroenergetyczna GPZ Pruszcz Gdański

Budowa stacji elektroenergetycznej Pruszcz Południe wraz z linią zasilającą, traktem światłowodowym i wyprowadzeniami SN 15kV.

Zakres prac:

Budowa rozdzielni i linii napowietrzno-kablowej 110kV, budynku stacji z rozdzielnią 15kV i nastawnią, 2 transformatorów 110/15kV, 25 MVA, zespołów kompensacyjnych, stanowisk baterii kondensatorów, obwodów wtórnych, systemu telemechaniki, systemu sterowania i nadzoru, wyprowadzeń kablowych SN-15kV, linii światłowodowych.

Wartość inwestycji: 33 558 814,10 PLN brutto

Okres realizacji: 2012 - 2013

Inwestor: Energa - Operator S.A.

Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Wracaj