Acisa uzyskuje certyfikat ISO/IEC 27001

Aldesa - Acisa uzyskuje certyfikat ISO/IEC 27001

Acisa uzyskuje certyfikat ISO/IEC 27001, potwierdzający zgodność z uznaną międzynarodową normą w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Acisa uzyskała akredytację w zakresie zgodności z normą ISO/IEC 27001, która określa wymagania niezbędne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikat, który został przyznany przez Bureau Veritas, odzwierciedla zaangażowanie przedsiębiorstwa we wdrożenie i utrzymanie właściwych procesów bezpieczeństwa informacji w celu spełnienia wymogów handlowych, prawnych, umownych i regulacyjnych.

Acisa poddała audytowi i uzyskała certyfikat dla systemu zarządzania wspierającego usługi na rzecz rozwoju, wdrażania, integracji i utrzymania rozwiązań technologicznych z zakresu mobilności miejskiej:

  • Systemy kontroli ruchu miejskiego.
  • Kontrola dostępu i LEZ (Low Emmision Zone — Strefa Niskiej Emisji).
  • Zarządzanie flotą.
  • Zarządzanie elektromobilnością.
  • Zarządzanie konserwacją oświetlenia drogowego i ulicznego.
  • Analiza danych dotyczących wszystkich wymienionych usług.

Certyfikat ISO/IEC 27001 jest normą, na zgodność z którą mogą być przeprowadzane audyty. Norma ta została zatwierdzona i opublikowana jako międzynarodowy standard przez International Organization for Standardization (ISO) oraz przez International Electrotechnical Commission (IEC). Określa wymagania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji «Information Security Management System — ISMS» w postaci zbioru polityk, procedur, procesów oraz systemów zarządzania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa informacji, takich jak cyberataki, włamania, kradzieże i wycieki danych.