Aldesa Construcciones Polska wybuduje odcinek drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik

Aldesa - Aldesa Construcciones Polska wybuduje odcinek drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik

Konsorcjum spółek Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones SA  wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik o długości 16,6 km. Wartość kontraktu wynosi około 810 milionów złotych.

Po ponownej ocenie ofert, przeprowadzonej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), oferta przedstawiona przez konsorcjum Aldesa została uznana za najkorzystniejszą spośród 11 złożonych. Wcześniej, w maju 2024 roku, za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Intercor, opiewającą na 695,5 mln zł. Jednak po odwołaniach uczestników przetargu, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała ponowną ocenę i badanie ofert, co ostatecznie doprowadziło do wyboru propozycji od Aldesy.

Trasa przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17, rozpoczynając się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany, aby połączyć drogę S17 z trasą S12 Piaski – Dorohusk. W ramach projektu powstaną trzy nowe węzły drogowe: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Cieszymy się, że jako wykonawca kontraktu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik będziemy mogli kolejny raz przyczynić się do rozwoju infrastruktury drogowej w województwie lubelskim – mówi Rafał Kański, dyrektor generalny Aldesa Construcciones Polska. – Gratuluję całemu zespołowi działu ofertowego oraz dywizji drogowej, który zaangażowany był w cały proces związany z pozyskaniem tego zamówienia. Krótka chwila na radość z sukcesu i przystępujemy do dalszej pracy. – dodaje.

Nowo powstały odcinek drogi ekspresowej S17 będzie dwujezdniową trasą z drogami do obsługi ruchu lokalnego, obiektami inżynieryjnymi, odwodnieniem i oświetleniem drogi w obrębie węzłów. Inwestycja obejmuje również montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz budowę przejść dla zwierząt. Zostanie także wykonany system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski – Łopiennik to część drogi ekspresowej między Piaskami a Hrebennem o łącznej długości 125 km. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Cały projekt realizowany jest w formule „Projektuj i buduj”.