Aldesa podpisała umowę na modernizację trasy tramwajowej w Gdańsku Stogach

Aldesa - Aldesa podpisała umowę na modernizację trasy tramwajowej w Gdańsku Stogach

W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej Aldesa dokona modernizacji dwutorowej linii tramwajowej o długości około 4 km w podziale na następujące 3 odcinki. Pierwszy z nich obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Trzeci odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi.

Po remoncie na trasie pojawią się niskopodłogowe tramwaje, co ułatwi korzystanie z komunikacji osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Przebudowane przystanki będą włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR (Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego), a także do systemu informacji pasażerskiej.

Oczekiwany przez Miasto Gdańsk termin ukończenia projektu to 31 maja 2019, Zamawiający na rzecz tej inwestycji przeznaczył w swoim budżecie kwotę 89 960 250,55 zł netto.