Aldesa podpisała z GDDKiA umowę na wykonanie systemu zarządzania ruchem na S6 i S7

Aldesa - Aldesa podpisała z GDDKiA umowę na wykonanie  systemu zarządzania ruchem na S6 i S7

Aldesa Construcciones Polska wykona i będzie utrzymywać system zarzadzania ruchem na drogach ekspresowych S6 i S7 w Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Wartość umowy to 179 mln PLN. System zostanie oddany do użytku w 2023 roku, po czym nastąpi pięcioletni umowny okres serwisowania i utrzymania. 

 

System pozwoli na zarządzanie ruchem na drogach ekspresowych, poprawiając bezpieczeństwo i zwiększając płynność ruchu drogowego, zredukuje zatory na drogach, skróci czas podróży oraz obniży zużycia paliwa. Obejmie on 31 km drogi S6 oraz 200 km drogi S7. Centrum Zarządzania Ruchem w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 znajdzie się w miejscowości Dworek przy S7. Urządzenia umieszczone w pasie drogowym służyć będą zarządzaniu ruchem, przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd. Będą to także kamery służące do pomiaru czasu przejazdu i stacje meteorologiczne. W trudnych sytuacjach na drodze pomagać będą kierowcom: znaki informujące o zdarzeniach, o czasie oczekiwania na przejściu granicznym, wskazujące trasy objazdu oraz urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB i łączności z operatorem Centrum. Umowa przewiduje wykonanie całości systemu w ciągu 840 dni, a następnie 5-cio letni okres jego utrzymania i serwisowania.

 

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska (należy do niego również AC S.A. oraz Aeronaval de Construcciones Instalaciones) była najkorzystniejsza. Wartość umowy to 178,979 mln złotych. Pierwszy etap projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln Euro ze środków Unii Europejskiej.