Aldesa podpisała umowę na budowę farmy wiatrowej w gminie Budzyń

Aldesa - Aldesa podpisała umowę  na budowę farmy wiatrowej w gminie Budzyń

Aldesa Nowa Energia podpisała umowę na budowę farmy wiatrowej w gminie Budzyń w powiecie chodzieskim w Wielkopolsce. W dwóch etapach stanie tu docelowo 35 wiatraków o łącznej mocy 70 MW.

 

Farma wiatrowa Budzyń powstanie w dwóch etapach – w pierwszym zbudowanych zostanie 25, a w kolejnym 10 wiatraków. Zadaniem Aldesy będzie przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonanie wszelkich prac geologiczno-budowlano-instalacyjnych, w tym: fundamentów, stałych i tymczasowych dróg oraz platform, a także wewnętrznej infrastruktury elektroenergetycznej, umożliwiających montaż wiatraków oraz przyszłą eksploatację i utrzymanie farmy wiatrowej. Umowa przewiduje otrzymanie pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej Budzyń I do końca października 2021 r., a farmy Budzyń II do końca lutego 2022 r.