Aldesa wymienia flotę samochodową na pojazdy elektryczne

Aldesa - Aldesa wymienia flotę samochodową na pojazdy elektryczne

Aldesa rozpoczęła stopniową wymianę floty samochodowej na pojazdy w 100-procentach elektryczne oraz na modele hybrydowe. To kolejna decyzja, potwierdzająca zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, tym razem mająca na celu zmniejszenie emisji CO² do atmosfery.

Dzięki tej inicjatywie, tylko w Hiszpanii, w ciągu bieżącego roku, jedna trzecia pojazdów firmowych zostanie wymieniona na modele niekorzystające z paliw płynnych. Ponadto, aby zachęcić pracowników do korzystania z pojazdów elektrycznych, w kilku miejscach pracy instalowane są stacje ładowania aut elektrycznych.

Aldesa, od chwili podpisania w 2015 roku paktu na rzecz zrównoważonego rozwoju, kieruje się zasadami innowacji oraz promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zarządzanie odpadami i ich ponowne wykorzystywanie. Wspiera projekty współpracy i rozwoju w krajach, w których jest obecna.