Aldesa Construcciones Polska na Międzynarodowym Kongresie Drogowym w Gdańsku

Aldesa - Aldesa Construcciones Polska na Międzynarodowym Kongresie Drogowym w Gdańsku

Aldesa wzięła udział w organizowanym przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe (PIARC) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad XV Międzynarodowym Zimowym Kongresie Drogowym w Gdańsku.

W trakcie uczestniczyliśmy m.in. w sesji ministerialnej, gdzie były omawiane cele strategiczne w zakresie zapewniania zrównoważonych i efektywnych usług drogowych, a także Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) oraz występowanie zmian klimatycznych w okresie zimowym i wymagane w związku z tym zmiany w realizacji inwestycji – w organizacji, sile roboczej, wyposażeniu i materiałach.

Mieliśmy okazję także zaprezentować swoją działalność w Polsce i na świecie, opowiedzieć o naszych realizacjach takich jak ukończona budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz nawiązać relacje z przyszłymi podwykonawcami naszych projektów drogowych.