Aldesa z nagrodą Expansión Compliance 2021 w kategorii Najlepsza Inicjatywa Etyczna

Aldesa - Aldesa z nagrodą Expansión Compliance 2021 w kategorii Najlepsza Inicjatywa Etyczna

Aldesa jest w gronie finalistów konkursu „Nagrody Expansión Compliance 2021″ za swój szczególny wkład w rozwój Compliance. Firma ubiega się o nagrodę  za „Najlepsze Inicjatywy Etyczne w dziedzinie Compliance” za opracowanie i wdrożenie „Etyki dla wszystkich”, inicjatywy będącej jedną z najlepszych praktyk biznesowych mających na celu promowanie, gwarantowanie i pomoc w zdefiniowaniu kultury etycznej w organizacji, która może być rozszerzona na wszystkich jej interesariuszy.

Decyzja jury zostanie ogłoszona podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 11 listopada w Madrycie, w Hiszpanii.

„Etyka dla wszystkich” to globalna inicjatywa prowadzona przez Zespół ds. Compliance firmy Aldesa od 2019 roku w 14 krajach, w których prowadzi działalność. Jej celem jest przybliżenie kultury etycznej organizacji wszystkim interesariuszom, w szczególności pracownikom i kontrahentom. Dlatego działania firmy skupiają się wokół trzech osi: ułatwianie dostępu do konkretnych i łatwych do zrozumienia przepisów i informacji na wszystkich szczeblach organizacji (czytelność), dodawanie nowych kanałów komunikacji i ulepszanie istniejących (dostępność) oraz wzmacnianie roli kierownictwa wyższego szczebla w bezpośrednim promowaniu kultury etycznej organizacji (zaangażowanie).