Certyfikat zgodności z normą ISO 37001:2016 dla systemu zarządzania antykorupcyjnego Aldesa w Peru

Aldesa - Certyfikat zgodności z normą ISO 37001:2016 dla systemu zarządzania antykorupcyjnego Aldesa w Peru

Oddział firmy Aldesa w Peru uzyskał certyfikat zgodności swojego systemu zarządzania antykorupcyjnego z normą ISO 37001:2016 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Certyfikat został przyznany po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu przeprowadzonego przez niezależnego audytora, Global Certification Bureau. Jest on wyrazem walki z wszelkimi formami przekupstwa, stanowi dodatkową gwarancję dla klientów i współpracowników firmy i zwiększa przejrzystość etycznych zachowań we wszystkich jej działaniach.

Uzyskanie certyfikatu w kraju andyjskim jest kolejnym przykładem zaangażowania firmy Aldesa w transparentność, uczciwość i najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie compliance. W tym kontekście, w 2020 roku firma jako pierwszy podmiot w Hiszpanii uzyskała certyfikat zgodności z normą UNE 19601:2017 dotyczącą systemu zarządzania compliance w zakresie prawa karnego. Od tamtego czasu Bureau Veritas ręczy za wdrażanie w firmie systemu compliance, mającego na celu zapobieganie przestępstwom, zmniejszanie ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności oraz promowanie kultury etycznej i zapewnienie zgodności działań z normami w całej organizacji.

Aldesa, w ramach certyfikacji, której ważność wynosi trzy lata, będzie poddawana okresowym przeglądom w celu zapewnienia dotrzymania warunków stosowania systemu zarządzania antykorupcyjnego. Zakres certyfikacji obejmuje cztery główne obszary: budowę obiektów budowlanych, budowę dróg, budowę budynków i budowę obiektów infrastruktury elektrycznej.

Od ponad dekady przyczyniamy się do rozwoju infrastruktury w Peru

Aldesa, mająca ponad 50-letnie doświadczenie w obszarze globalnej infrastruktury, działa na peruwiańskim rynku od 2012 roku. Narodowe Muzeum Archeologiczne, MUNA (największe muzeum peruwiańskie i jedno z najważniejszych w Ameryce Łacińskiej); nowa siedziba Mapfre w Limie (ośmiopiętrowy budynek z pięcioma kondygnacjami podziemnymi); oraz budynek Pardo 200 w dzielnicy Miraflores (dwie 18-piętrowe wieże z siedmioma piętrami pod ziemią) to jedne z najważniejszych projektów realizowanych w tym andyjskim kraju.