Budowa drogi ekspresowej S6 Bobrowniki – Skórowo

Infrastruktura

Budowa drogi ekspresowej S6 Bobrowniki – Skórowo

Umowa obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku pomiędzy węzłami Bobrowniki a Skórowo o długości 13 kilometrów, realizację dwóch węzłów drogowych – Rzechcino i Skórowo oraz infrastruktury towarzyszącej.Wartość umowy to 283,1 mln PLN. To jeden z trzech odcinków trasy Słupsk – Lębork.

 

Inwestor: GDDKiA

 

Termin realizacji: 2025